Gratis haakpatroon pantoffels / Free pattern slippers

free crochet pattern slipper

(English below)

Deze sloffen zijn heel makkelijk te maken, je hoeft alleen bij de teen te meerderen, verder is het rechttoe rechtaan haken.

Materiaal: 1 bol Stylecraft Special DK (100 gr = 295 m, 100% acryl), maar je hebt lang niet de hele bol nodig, restje garen in een contrasterende kleur, haaknaald 4 mm, stompe borduurnaald om af te hechten.

Maat: het patroon is voor maat 37, maar is eenvoudig aan te passen aan andere maten. Heb je een grotere maat, dan meerder je 1x of 2x extra. Probeer door het werk om je tenen te schuiven of het al past. Bij een kleinere maat kun je 1x minder minderen. Het patroon is niet geschikt voor een maat veel kleiner dan 36.
Verder haak je bij een grotere maat wat langer door tot het hielstuk, hoe lang het moet worden, check je door telkens je werk om je voet te schuiven.
Het hielstuk maak je ook zo lang als nodig is voor jouw maat. Ook dat doe je ‘op het oog’.

Steken: losse (l.), vaste (v.), halve vaste (h.v.), half stokje (h.stk.)

Teen:
* haak 4 l. en sluit die tot een rondje door een h.v. in de eerste l. te haken.

* Toer 1: haak 1 l. en dan 10 v. om het rondje, sluit de toer met een h.v. in de eerste l.

* Toer 2: haak 1 l. en dan 2 v. in elke steek; haak niet in de laatste steek, dat is de h.v. waarmee je de vorige toer hebt gesloten; sluit de toer met een h.v. in de eerste l.

* Toer 3: haak 1 l., *3 v. en daarna 2 v. in een steek*; herhaal van * tot * tot het einde van de toer; haak niet in de laatste steek (de h.v. van de vorige toer); sluit de toer met een h.v. in de eerste l. (Voor maat 36 zou je kunnen hier kunnen stoppen met meerderen en verder telkens vasten de hele toer haken, probeer of je werk al goed om je tenen heen past.)

* Toer 4: haak 1 l. en dan de rest van de toer v.; haak niet in de laatste steek (de h.v. van de vorige toer); sluit de toer met een h.v. in de eerste l.

* Toer 5: haak 1 l., *3 v. en daarna 2 v. in een steek*; herhaal van * tot * tot het einde van de toer; haak niet in de laatste steek (de h.v. van de vorige toer); sluit de toer met een h.v. in de eerste l.

* Haak nu de volgende toeren: 1 l., en dan de rest van de toer v.; haak niet in de laatste steek (de h.v. van de vorige toer); sluit de toer met een h.v. in de eerste l. (Heb je een grotere maat dan 37, dan zou je toer 4 en 5 nog 1x of 2x kunnen herhalen. Kijk na elke meerdering of je werk al om je tenen heen past.)

Ga net zolang toer met toeren vasten haken tot je werk zo’n 14 cm lang is (maat 37). Voor een kleinere maat zal dat wat minder lang zijn en voor een grotere maat wat langer. De lengte is goed als je je werk om je tenen heen schuift en zo’n 1 cm voor je enkel eindigt.

Hiel:
* haak 18 l. (maat 37), voor een kleinere maat haak je er minder, voor een grotere maat meer. Om te weten hoeveel meet je de hoeveel centimeter het is vanaf het einde van je werk (die je om je voet hebt geschoven) tot aan je hiel. Het aantal lossen moet gelijk zijn aan het aantal centimeters dat je hebt gemeten. Haak dan nog 2 lossen extra.

* Toer 1: begin te haken in de derde losse geteld vanaf de haaknaald; haak de hele toer h.stk.

* Toer 2: haak 2 l., haak de hele toer h.stk., maar haak voor het streepeffect alleen in het achterste lusje.

* Toer 3: haak 2 l., haak de hele toer h.stk., maar haak voor het streepeffect alleen in het voorste lusje.

Herhaal toer 2 en 3 tot de zijkant van je werk helemaal langs het uiteinde van het andere deel van je slof past. (Voor maat 37 is dat ongeveer 19 cm.)

Afwerken:
- Klap het hielstuk dubbel en haak of naai een zijkant vast langs de rand van het teenstuk. De andere zijkant wordt de hielkant, en die haak of naai je dicht. De bovenkant blijft open, daar steek je je voet doorheen.
- Voor de afwerking kun je rond de opening een rij vasten haken in een contrasterende kleur.
(Zie ook de foto’s na de Engelse tekst.)

—————————————————————————————

These warm slippers are very easy to make! You only have to increase for the toe.

Materials: 1 ball Stylecraft Special DK (100 gr = 295 m, 100% acrylic), some yarn in a contrasting color, crochet hook 4 mm, large-eye yarn needle.

Size: the pattern is for European size 37, but you can easily adjust it to other sizes. If you need a larger size, increase extra 1x or 2x. Try your work on your feet to see if the size for the toes is right. If you need a smaller size, increase 1x less. The pattern is not suitable for sizes much smaller than 36.
And if you have a larger size, you’ll have to repeat the last row as often as needed to make your slipper long enough for your feet. Check this by trying your work on your feet.
Also the piece for your heel you can crochet as long as needed for your size.

Stitches used (US terminology): chain (ch.), single crochet (sc.), slip stitch (sl.st.), half double crochet (h.dc.)

Toe:
* 4 ch., 1 sl.st. in first ch.

* Round 1: 1 ch., 10 sc., 1 sl.st. in first ch.

* Round 2: 1 ch., 2 sc. in every stitch; don’t crochet in the last stitch, that is the slip stitch with which you closed round 1. End with 1 sl.st. in the first ch.

* Round 3: 1 ch., *3 sc., 2 sc. in one stitch*; repeat from * till *; don’t crochet in the last stitch (the sl.st. of the previous round); end with 1 sl.st. in the first ch. (For size 36 you could stop increasing at this point. Check if your work fits already around your toes.)

* Round 4: 1 ch., sc. till the end of the round; don’t crochet in the last stitch (the sl.st. of the previous round); end with 1 sl.st. in the first ch.

* Round 5: 1 ch., *3 sc., 2 sc. in one stitch*; repeat from * till *; don’t crochet in the last stitch (the sl.st. of the previous round); end with 1 sl.st. in the first ch.

* The following rounds: 1 ch., sc. till the end of the round; don’t crochet in the last stitch (the sl.st. of the previous round); end with 1 sl.st. in the first ch. (If you have a larger size than 37, repeat round 4 and 5 1x or 2x, depending on your size. Check after every extra increas if your work already fits around your toes.)

Keep repeating the last round untill your work is 14 cms long (size 37). For a smaller size it needs to be less centimetres and for a larger size it needs to be more. You have reached the correct length if your work ends 1 cm before your ankle.

Heel:
* 18 ch. (size 37), for a smaller size you’ll need less, for a larger size you’ll need more. Check this by measuring the length from the end of your work you just finished (put it on your foot first), till the end of your heel. The string of chains should have the same length as the length in centimetres you just measured. Chrochet two extra chains.

* Row 1: start crocheting in the third chain counted down from the hook; h.dc. till the end of the row.

* Row 2: 2 ch., h.dc. till the end of the row; for the stripe effect crochet only in the back loops.

* Row 3: 2 ch., h.dc. till the end of the row; for the stripe effect crochet only in the front loops.

Repeat row 2 and 3 untill the side of your work fits alongside the end of the ‘toe’ part of your slipper. (For size 37 this will be about 19 cms.)

Finishing:
- Fold the heel part and sew it alongside the end of the ‘toe’ part. The other side will be the heel side, sew it together. The top will stay open, here you’ll slide your foot into the slipper.
- End with a round of sc. in a contrasting color around the top of your slipper.
(See also the pictures below.)

Gratis haakpatroon pantoffel 1

gratis haakpatroon pantoffel

Free crochet pattern slipper 1

2 reacties
Categorieën: Free patterns
Tags: , , , , ,

Haakpatroon kerstboompje / crochet pattern Christmas tree

Free crochet pattern Christmas tree - gratis haakpatroon kerstboom

(English below)

December! We beginnen deze feestmaand goed met een simpel kerstpatroontje. Gespot met een lint op Pinterest, maar ik haak natuurlijk liever…

Nodig: garen voor haaknaald 3 (ik heb 100% katoen gebruikt), kralen en een borduurnaald.

Gebruikte steken: losse (l.), vaste (v.)

Patroon:
* 5 l.
* Toer 1: begin te haken in de 2e l. geteld vanaf de haaknaald, haak 4 v.
* Toer 2: 1 l. om te keren, 4 v.
* Herhaal telkens toer 2 tot je een ‘lint’ hebt van ongeveer 50 cm.

Afwerken:
Leg een knoop in een draad van je garen, rijg 1 kraal aan de draad. Vouw de onderkant van je gehaakte lint zoals in het voorbeeld en steek de naald er in het midden doorheen. Doe dit nu telkens, waarbij het deel van je lint dat je vouwt steeds een tikkeltje korter wordt. Tussen ieder gevouwen deel komt een kraal. Eindig met een kraal en maak een ophanglusje aan de bovenkant.

——————————————————————————-

December! No better excuse to crochet lots of Christmas decorations. I spotted this Christmas tree on Pinterest, but it was with a ribbon. Of course I crocheted the ribbon…

Materials: yarn for crochet hook 3 mm (I used 100% cotton), beads, large-eye yarn needle

Stitches used (US terminology): chain (ch.), single crochet (sc.)

Pattern:
* 5 ch.
* Row 1: start crocheting in the second stitch counted down from the hook, 4 sc.
* Row 2: 1 ch., 4 sc.
* Repeat row 2 until you have a ‘ribbon’ of aprox. 50 cms.

Finishing:
Fold the ribbon as in the photo. Use a thread of your yarn to join the ribbon as in the picture, with beads in between the ribbon.

2 reacties
Categorieën: Free patterns
Tags: , , , ,

Boekenlegger / Book mark

Crochet pattern book mark

(English below)

Een boekenlegger, altijd handig en altijd leuk om te maken. Voor het boek dat ik nu aan het lezen ben (‘Butcher’s Crossing’ van John Williams), heb ik deze gemaakt. Het patroontje voor dit blaadje vond ik op het blog van Ingrid, en ik zag er gelijk een boekenlegger in… (Ik ontdekte wel dat ik het patroontje niet helemaal goed heb gevolgd, maar het ziet er nog steeds uit als een blaadje toch?)

————————————————————————-

A book mark is timeless and always useful, don’t you think? I’m now reading ‘Butcher’s Crossing’ written by John Williams (beautiful!) and needed a book mark. So why not make one! The simple pattern of a leave I found on Ingrid’s blog, and I directly thought of making a book mark. (Afterwards I discovered that I didn’t follow Ingrid’s pattern completely, but it still looks like a leave, so that’s quite fine.)

Haakpatroon boekenlegger

Laat een reactie achter
Categorieën: Free patterns
Tags: , ,

Gratis haakpatroon / Free crochet pattern: unisex cowl

Free crochet pattern cowl

(English below)

Een simpele unisex cowl, gehaakt met haaknaald 5. In een paar uur te maken! De gebruikte steken zijn lossen, vasten en stokjes; drie basissteken dus.

Materiaal: ca. 150 gram wol of katoen voor haaknaald 5 mm.

Gebruikte steken: losse (l.), vaste (v.), stokje (stk.)

* 37 l.

* toer 1: begin te haken in de 3e l. geteld vanaf de haaknaald en haak de hele toer stk.

* toer 2: 1 l., haak de hele toer v., waarbij je de v. alleen in het achterste lusje haakt van de steek waarop je haakt.

* toer 3: 2 l., haak de hele toer stk., waarbij je de stk. alleen in het achterste lusje haakt van de steek waarop je haakt.

* Herhaal nu telkens toer 2 en 3 tot je in totaal 55 toeren hebt gehaakt.

Afwerking: haak met vasten of naai de korte zijden aan elkaar en hecht de losse draadjes af.

———————————————————————

You can crochet this simple unisex cowl in just a few hours!

Materials: 150 grams yarn for crochet hook 5 mm

Stitches used (US terminology): chain (ch.), single crochet (sc.), double crochet (dc.)

* 37 ch.

* Row 1: start crocheting in the third stitch counted down from the crochet hook, 35 dc.

* Row 2: 1 ch., 35 sc., but use only the back loop of the stitches of the previous row.

* Row 3: 2 ch., 35 dc., but use only the back loop of the stitches of the previous row.

* Repeat row 2 and 3 until you have crocheted 55 rows.

Finishing: crochet or sew the short sides of your rectangle together and weave in the loose ends.

 

Gratis haakpatroon cowl

1 reactie
Categorieën: Free patterns
Tags: , , , , , , ,

Workshop Tapestry haken / Tapestry crochet

Tapestry crochet / Tapestry haken

(English below)

Afgelopen zondag gaf ik samen met ROEST weer een workshop. Ditmaal gingen we aan de slag met tapestry! De techniek legden we uit aan de hand van een basispatroon voor een hoesje. Wil je het ook leren? Zondagmiddag 15 februari geven we weer een tapestry workshop.

Volgende maand kun je een beginnerscursus volgen én is er een gezellig haakcafé voor iedereen die al kan haken en kerstversieringen wil maken. Of neem je eigen project mee! Als je er een vraag over hebt, kunnen we je helpen. En in januari geeft Mara van Mara Haakt een gastworkshop filet haken. Kijk hier voor alle informatie over de workshops.

——————————————————————————–

Last Sunday ROEST and I gave another workshop. This time it was tapestry crochet all over! We taught our students the technique and they worked on their first project. I really loved to see the results, especially what the effect would be of their color choice. All the projects looked great!

Tapestry crochet workshop

Laat een reactie achter
Categorieën: Haakt
Tags: , , , , ,
Pagina 1 van 7512345...102030...Eind »